Op de pagina ‘Storyresearch- en telling’ heb ik drie werelden beschreven van groepen mensen (auteurs, professionals en wetenschappers) die per sector of branch hun eigen invulling geven aan verhalen en ‘stories’. Wat kan ik voor die drie werelden betekenen?

Storyresearch: Als wetenschappelijk onderzoeker doe ik met name onderzoek naar ‘betekenisgeving‘ die mensen geven aan organisatorische of maatschappelijke onderwerpen. Ik verdiep mij in de verhalen die mensen uit de samenleving of medewerkers uit een organisatie vertellen en analyseer deze op overeenkomstige patronen. Dit gaat dieper dan alleen thematische overeenkomsten. Varianten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit: anekdotisch (voor)onderzoek, het uitvoeren van observaties, een verkenning van de organisatiecultuur of een onderzoek naar de belevingswerelden van bewoners of medewerkers.

Daarnaast kan ik optreden als onderzoeker / begeleider bij het helpen van de samenleving of organisaties in het realiseren van een narratief organisatieklimaat. Bijvoorbeeld door bewoners of medewerkers te begeleiden bij het ontwikkelen van hun ‘verhaalgevoeligheid‘. Er zijn vele vormen mogelijk. Denk tot slot aan een toetsend onderzoek naar de ‘corporate stories’ van een organisatie.

Storytelling: Op dit vlak zet ik mijn creatieve vermogens in. Dat kan bijvoorbeeld door het ‘verschrijven‘ van onderzoeksdata (interviewdata, dagboekfragmenten etc) naar een verhaal, script of theaterstuk. Het theater kan als middel en methode dienen om organisaties de spiegel voor te houden en medewerkers zich bewust te maken van hun gedrag. Een andere mogelijke vorm is het onderzoeken van een bepaald onderwerp en daar een kort verhaal over te schrijven. Tot slot schrijf ik ook speeches, korteverhalen en columns en kan ik ook voor de productie van dergelijke teksten benaderd worden.

Workshops & trainingen: Ik geef praktische combinatietrainingen en workshops over communicatie en storytelling. Denk aan: pitchen, speechen en storytelling vanuit je eigen professionaliteit en kernwaarden.

Voorbeeld:
Mijn specifieke interesse ligt bij organisatorische en maatschappelijke veranderingen in het sociaal domein. ‘Betekenisgeving‘ staat hierbij centraal. Voor mijn masterscriptie onderzocht ik de betekenissen die medewerkers van de gemeente Utrecht gaven aan de ‘Ufactor’, een lokale variant van ‘Het Nieuwe Werken’. Daarvoor had ik al eens een onderzoek uitgevoerd naar wat ‘ondernemendheid‘ betekent voor lokale ondernemers en wat jongeren daar van kunnen leren. Kenmerkend voor deze onderzoeken was het verkennend karakter en de ‘spiegelfunctie‘ zodat respondenten en organisaties kunnen leren van het onderzoek.

Geïnteresseerd in het voorleggen van een samenlevings- of organisatievraagstuk? Kijk dan onder ‘contact‘ of de verschillende socialbuttons. Je kunt onder het kopje ‘Praktische informatie‘ meer informatie inwinnen over de eerste stappen na het neerleggen van een vraagstuk.