Storyresearch:

De eerste stap in ieder (onderzoeks)traject begint met het starten van een dialoog. We maken kennis en gaan in op zaken als het (onderzoeks)vraagstuk, type vraagstelling (mits van toepassing), doorlooptraject, bereikbaarheid van doelgroep(en), fasering en beoogd resultaat.
De eerste productie vormt een kort gespreksverslag. Een akkoord op dit gespreksverslag leidt tot de tweede productie die kan bestaan uit een projectplan of onderzoeksvoorstel. De derde productie vormt de offerte als bijlage van het projectplan of het onderzoeksvoorstel. Wat er daarna volgt is afhankelijk van onderlinge afspraken. Dergelijke afspraken hebben onder andere betrekking op de wijze waarop een onderzoeksrapport wordt opgeleverd, hoe vaak een product gereviseerd wordt en van welke fasering er sprake is.

In de meeste gevallen zal facturatie in fasen geschieden en starten na een akkoord op de combinatie projectvoorstel of onderzoeksvoorstel met offerte. Afhankelijk van de vraag kan van deze eerste stappen worden afgeweken.

Storytelling, trainingen en workshops:

Voor producten die een (veel) kortere termijn kennen dan een onderzoek, geldt dat we onderling afstemmen welke hulpvraag er ligt en hoe de opdracht het beste ingevuld kan worden.